Sản Phẩm Vay

Vay Mua Ô Tô Mới Tiêu Dùng

Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VCB quy định và tối đa

8 năm

Vay Mua Mới Kinh Doanh

Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VCB quy định và tối đa

7 năm

Vay Mua Ô Tô Cũ Tiêu Dùng

Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VCB quy định và tối đa

6 năm

Vay Mua Ô Tô Cũ Kinh Doanh

Tối đa 80% giá trị xe nhưng không vượt quá 75%  giá trị tài sản thế chấp do VCB quy định và tối đa

5 năm

Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7

Hotline: 097.3939.331 – 0904.564.323

Chú Ý:

Các khoản vay đều có lãi suất từ 7%- 16%/ năm tùy thuộc vào hình thức vay.

Thời gian vay tối thiểu 3 tháng và tối đa là 48 tháng.

Hồ sơ vay vốn miễn phí không chi phát sinh lệ phí bất kì.